Štúdio tomasmanina.com poskytuje vizuálne služby a poradenstvo
pri tvorbe obrazovej identity architektom, dizajnérom, developerským,
zhotoviteľským a investičným spoločnostiam.

Dokonalú kvalitu práce potvrdzujú víťazstvá našich klientov v súťažiach CE.ZA.AR.,
Stavba roka, Cena Dušana Jurkoviča, Big See Awards a Dezeen Awards.