Fotograf a dokumentarista Anton Podstraský


Anton Podstraský (1939 – 2007), fotograf dokumentarista.

Začínal ako fotograf vo filmovom štúdiu Slovenského filmu v Bratislave a od osemdesiatych rokov 20. storočia sa živil príležitostnými zamestnaniami a uverejňovaním svojich fotografií v tlači. Ako jeden z mála slovenských fotografov nielenže zachytil „reálny socializmus“ objektívom svojho fotoaparátu, ale jeho snímky aj uverejňovali. Zároveň vyšla aj knižná publikácia autorov Filipa Vanča a Aurela Hrabušického ktorá predstavuje výber z tvorby fotografa, ktorý sa zameral na dokumentovanie bežného života s osobitným dôrazom na postavy z prostredia spoločenského „subštandardu“. Možno práve preto ich dobová tlač aj zverejňovala, často ako obrazovú prílohu článkov s problematickými ľudskými vzťahmi.

autor textu Aurel Hrabušický

Typ série: Autorská zväčšenina
Počet kusov: 1 / 199
Papier: Barit Archiv
Formát: 30cm x 30cm
Signatúra: Signovaná “Miroslav Miklas”
Licencovaná – Anton Podstraský

Cena: 250 EUR / 1ks.