PRADIAREŇ

Jedinečná kolekcia fotografií zo súkromného archívu MgA Tomáša Maninu PhD.
Jedná sa autentické fotografie zhotovené na sklenenné čiernobiele negatývy formátu 10 x 15 cm a 13 x 18 cm.
Pri každej sklenennej negatívnej fotografii sa jedná o ORIGINÁL 1/1.


Uhorská cvernová továreň začala vyrábať nite 17. januára 1902 a stala sa tak prvou továrňou na nite v Uhorsku. O jej vznik sa postarali viedenskí podnikatelia Salcher a Richter, ktorí si v dnešnej Bratislave v roku 1901 otvorili obchod s cvernami a textilným tovarom. Výrobu rôznych druhov nití spustili v nasledujúcom roku za pomoci kapitálu anglickej rodiny Coatsovcov. V Cvernovke sa vyrábali bavlnené nite, neskôr k nim pribudli vlnené cverny na kartónových cievkach.
Továreň tvorí komplex budov s typickou továrenskou architektúrou začiatku 20. storočia. Pôvodný areál továrne sa nachádza v mieste ohraničenom dnešnými ulicami Trnavskou, Záhradníckou, Miletičovou a Jégého, neskôr pribudli ďalšie budovy v areáli na Mlynských Nivách medzi ulicami Svätoplukova, Páričkova a Košická.
Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa firma nazývala Bratislavská cvernová továreň. Vyvážala nite do najmenej 6 krajín. V medzivojnovom období BCT postupne rozširovala sortiment o vyšívacie, háčkovacie a štopkacie priadze. Bola to jedna z prvých fabrík, ktorá v stredoeurópskom priestore priniesla v roku 1934 na trh pestrofarebný sortiment šijacích nití. V anglických rukách zostala až do znárodnenia v roku 1948/1949. Vtedy Cvernovka spoločne s prevádzkami v Malackách, Kútoch a inde prešli pod spoločný národný podnik (n. p.) Danubia.
Po nežnej revolúcii a ďalších zmenách sa Cvernovka v roku 1991 vrátila k názvu Bratislavská cvernová továreň a Danubius. Takto fungovali až do roku 2002, keď sa dostali do konkurzu a v roku 2004 postupne zanikla výroba nití aj priadze. Výroba bola definitívne ukončená v roku 2004.

zdroj text wikipedia

Typ série: Autorská zväčšenina
Počet kusov: 1 / 10
Papier: Barit Archiv
Formát: 30cm x 40cm
Signatúra: Signovaná “Tomáš Manina” Licencovaná – LITA

Cena: 500 EUR / 1ks. Print

Cena originálny sklenenný negatív: 9500 EUR 1/1ks